Rostaparken Juvik Askøy

Oppføring 5 stk 8-mannsboliger, Parkeringshus, Infrastruktur og rive enebolig på regulert område kalt Rostaparken.

Følg oss på Facebook.

Utbyggers hjemmeside.

pencilphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram