Lyngfare Barnehage

Utenomhus arbeid Lyngfare Barnehage.

Fornyelse av uteområde Lyngfare barnehage Sør. Rive gammel terrasse og grave opp resterende uteområde. Oppgradere med nytt avløpssystem for regn vann, lage til nytt lekeområde med alt tilbehør. Ny trappe gang til skogsområde og ny oppbevarings bod.

Se bilder og følg prosjektet ved og trykke på link under.

Følg oss på Facebook.

pencilphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram