Rostaparken Juvik Askøy

Oppføring 5 stk 8-mannsboliger, Parkeringshus, Infrastruktur og rive enebolig på regulert område kalt Rostaparken.

Følg oss på Facebook

Utbyggers hjemmeside