Graving

Vi utfører alt innen grunnarbeid og graving. Vi tilbyr planering av alle typer tomter og drenering rundt grunnmurer. Vi graver også grøfter for legging av vann- og avløpsrør, infrastrukturarbeid for byggefelt, utvidelse av vei/fortau og arbeid på fylkesveier/riksveier. Vi kan også være behjelpelige med å opparbeide grusveier til og fra hytter og bolighus